Inschrijfformulier bestaande deelnemer

Als je eerder mee bent geweest op SJOK, dan kun je je inschrijven met onderstaand formulier.

Mee als nieuwe deelnemer?

We kunnen ons voorstellen dat je heel graag met SJOK mee wilt en ook zo een fantastische kampweek wilt meemaken. Omdat wij een beperkt aantal deelnemers mee kunnen nemen, vragen wij je eerst contact op te nemen met het bestuur van SJOK via sjokvakantie@gmail.com.

Mee als vrijwilliger?

Wil je als vrijwilliger mee op SJOK? Dan kun je je hier inschrijven.Inschrijfformulier bestaande deelnemer

Belangrijk: vul het formulier volledig in! Ook als deelnemer al bekend is bij SJOK!

 

LET OP: Inschrijvingen dienen voor eind december binnen te zijn. We zullen rekening houden met je voorkeur, maar uiteindelijk moeten we de vakantie weken verdelen op basis van beschikbaarheid van plaatsen.Algemene informatie:


Contactpersoon bij nood:

Contactpersoon voor vragen over verzorging:


Belangrijk informatie omtrent zorg:
(NB: Wanneer incontinent dan dien je zelf zorg te dragen voor het verbandmateriaal/incontinentie materiaal gedurende de week!)
Ik verklaar hierbij dat ik op de hoogte gesteld ben van, en akkoord ga met het feit dat de verpleegkundigen niet uit hoofde van hun beroep tijdens SJOK kampweken aansprakelijk gesteld kunnen worden. Zij gaan mee als vrijwilliger en handelen als vrijwillig

Indien bovenstaande informatie niet is ingevuld door de betreffende deelnemer dan graag ook onderstaande gegevens invullen.
Bovenstaande informatie is ingevuld door:


De bijdrage voor de deelnemers is 650,00 euro. Dit bedrag mag in maximaal 2x overgemaakt worden. Het eindbedrag moet voor 1 mei op rekeningnummer NL 83 INGB 00073601 47 staan, ten name van Stichting Jongeren Op Kamp. Graag onder vermelding van voor en achternaam deelnemer.