Over SJOK

Stichting Jongeren Op Kamp is opgericht in 1995. Er bleek een grote vraag te zijn naar betaalbare en uitdagende vakantieweken voor jongeren met een beperking. SJOK maakt geen onderscheid in de mate van beperktheid van de deelnemers en ook het begrip 'jongeren' heeft een ruime betekenis. Dat betekent dat de groep deelnemers van SJOK nogal divers kan zijn wat betreft leeftijd en aard en ernst van de beperking. Voor vrijwilligers en deelnemers hanteren wij een minimale leeftijd van 17 jaar.

Sinds de oprichting is de stichting hard gegroeid. Er kwamen steeds meer aanvragen binnen van jongeren met een beperking die graag met SJOK op vakantie wilden. Om het werk en de groei van SJOK op verantwoorde wijze voort te zetten is de stichting afhankelijk van vrijwilligers, donateurs en sponsors.

De bestuursleden van SJOK ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Alles is onbezoldigd en op vrijwillige basis. Bij beëindiging van de stichting zal het eventueel batig saldo worden besteed aan een overeenkomstig doel.

Tijdens de vakantieweek is de HOOFDLEIDING verantwoordelijk voor alle zaken bij de locatie. De TOPPERS zorgen voor de recreatieve activiteiten en het sport en spelprogramma. De SJOPPERS zorgen voor de dagelijkse boodschappen, het beheer van de kantine, en het eten. Ook is er een VERPLEEGKUNDIGE aanwezig voor de medische zorg, en de BEGELEIDERS zijn verantwoordelijk voor de zorg en de aandacht voor de deelnemers.

Enkele uitspraken van vakantiegangers:

“SJOK is één grote familie!”

“In iedereen schuilt een winnaar!”

“Na Sjok ben ik nog een half jaar aan het nagenieten, daarna ga ik weer een half jaar voorgenieten”

“SJOK die is ok olé olé!”

“Ja wij zijn SJOK, SJOK, SJOKKERS, de vakantieweek, dat is toch één groot feest”

“Ik heb er zo van genoten, volgend jaar ga ik zeker weer mee!”